Lampropeltis alterna blairi

 Lampropeltis alterna blairi

Výskyt: Lampropeltis alterna je korálovka žijící v jihozápadním Texasu a v severním Mexiku.

Velikost: Dorůstá 70 až 120 cm, vyjímečně mohou někteří jedinci dosáhnout 150 cm.

Pohlavní rozdíly: Samci jsou větší a mají silnější bázi ocasu. Spolehlivě lze určit pohlaví u narozených mláďat do 24 hod.

Chov a odchov: Jedná se o mírného hada s noční aktivitou, který dobře přivyká prostorám terária. Není náročný na prostor, stačí terárium o rozměrech 60 x 50 x 40 cm. Žije od nížin do středních poloh hor, dává přednost suchým kamenitým pouštím. Jako substrát dobře poslouží písek a štěrk. Vyžaduje misku s vodou, vhodné je občasné rosení. Denní teploty přibližně 28°C, v noci pokles na pokojovou teplotu. Vyžaduje zimování 6-8 týdnů při teplotě 6-8°C. Páří se po zimování, samice klade za několik týdnů 9-15 vajec. Při inkubační teplotě 27-29°C se 20 cm dlouhá mláďata líhnou za 60-75 dnů. Jediným a zásadním problémem při jeho chovu bývá někdy u mláďat těžké přivykání si na náhradní potravu. V přírodě totiž mláďata přijímají malé ještěrky a ne všechna začnou v péči člověka lovit ihned myšátka.

Korálovku Lampropeltis alterna popsal Brown v roce 1901 podle typového exempláře z Davis Moutains v západním Texasu. Druhý jedinec byl nalezen až v roce 1938 v Casa Grande Park ve velkém záhybu Rio Grande. Další kus byl odchycen Smithem v roce 1941 v Coahuila v Mexiku. Okolo roku 1957 byli již tito hadi nacházeni častěji. Když Flury popsal Lampropeltis blairi z Terel County v Texasu, domníval se, že se jedná o odlišný druh, neboť zbarvení formy blairi je odlišné od formy alterna.

 Výskyt Lampropeltis alterna blairi

Okolo roku 1965 začali někteří herpetologové zvažovat, že se jedná o dva různé druhy, které však neměly odlišný počet ani strukturu štítků. Tuto teorii jim ale vyvrátil v roce 1970 Tanzer, když získal potomstvo od samice formy alterna. Tato samice byla odpářena v přírodě a její potomstvo zahrnovalo dvě typické alterny a tři typické blairky. Ukázalo se tedy, že oba druhy jsou pouze jediným polymorfním druhem Lampropeltis alterna, podobně jako je tomu u podélně a příčně pruhovaných jedinců Lampropeltis getula californiae. Dodatečně se několik vědců pokusilo dokázat, že alterna tvoří spojení s druhem Lampropeltis mexicana a její název stanovili na Lampropeltis mexicana alterna. Bohužel někteří autoři, např. J. G. Walls používají tento název dodnes a vnášejí zmatek do systematiky Lampropeltis. V roce 1982 předložil Garstka revizi těchto druhů, kde povýšil L. alterna na samostatný druh, především na základě odlišnosti v trnech hemipenisu, barvy očí (stříbrná oproti hnědé) a dále na počtech štítků, velikosti těla atd. Toto ustanovení platí dodnes.

Barevná forma alterna

 Lampropeltis alterna alterna

Na základní šedé barvě těla (která může být od bělošedé přes modravě šedou až k téměř černavě šedé) jsou úzké černé proužky nebo pruhy v počtu 15 - 39, nejčastěji okolo 24. Typické je, že kompletní černý kroužek, který může a nemusí mít červený střed se střídá (anglicky alternate znamená střídavý) s přerušovaným černým proužkem, který může být zredukován na několik skvrnek nebo jen na jedinou souměrnou skvrnu uprostřed těla.

 Lampropeltis alterna alterna

Barevná forma blairi

 Lampropeltis alterna blairi

Základní barva těla taktéž kolísá v různém odstínu šedé od velmi světlé po skoro černou. Hřbet je pokryt širokými, jasně červenými nebo oranžovými sedly, kterých bývá 10 až 17, nejčastěji 14. Obě barevné formy se páří běžně mezi sebou i v přírodě na určitých lokalitách, kde se obě vyskytují. V jejich potomstvu bývají obě barevné formy v různém poměru. V USA je v poněkud větší oblibě forma alterna, zřejmě pro její velikou barevnou variabilitu. Dále je v zámoří tendence chovat pouze jedince z lokalit, např. Loma alta, River Road nebo Langtry. Na každé lokalitě je totiž určitá barevná variabilita a odchycení jedinci jsou množeni v zájmových chovech i v produkčních firmách podle lokalit v čistých liniích. Alterny z River Road jsou kupříkladu známé krásným skvrněním po celém těle.

 Lampropeltis alterna blairi

Text byl částečne převzat od VÁCLAVA CHADIMY

 

Homepage